A4 Medier abonnementsbetingelser

 • Prisen på abonnement på en eller flere af A4 Mediers portaler afhænger af antal portaler og brugere.
 • Abonnementet betales forud for en periode på 12 måneder og betalingen kan ikke refunderes.
 • Faktura sendes pr. e-mail, brev eller via EAN til jf. de oplysninger vedr. fakturering der er oplyst af abonnenten.
 • Automatisk kortbetaling: Har du valgt at betale med automatisk kortbetaling vil dit betalingskort blive trukket ved din abonnementsperiodes udløb. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr./mdr.) På din selvbetjening på www.mitmedlemskab.dk kan du til enhver tid ændre din betalingsmetode. Du kan afvise en betaling eller gøre indsigelse ved at kontakte vores kundeservice på 79996601. Dette skal ske senest hverdagen før betalingsdatoen. Dine kortoplysninger bliver, i tilmeldingsperioden, udelukkende opbevaret af Nets, som er en dansk betalingsformidler. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret)
 • Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges skriftligt med en måneds varsel forud for betalingsperiodens udløb.
 • Opsigelse af abonnement, kan ske elektronisk på e-mail til kundeservice på a4medier@repiit.com eller via kundeservicetelefonen på 73996601 
 • Opsigelsen af abonnement, skal indeholde kundenummer (9-cifret) eller leveringsadresse samt hvilket medie opsigelsen vedrører
 • Ved automatisk fornyelse, forbeholder A4 Medier sig ret til helt eller delvist at fjerne eller reducere rabatter, opnået som introduktionstilbud eller rabatter der er indgået i forlængelse af en kampagne.
 • Tegning af abonnement giver ikke kunden ret til hel eller delvis anvendelse af A4 Mediers redaktionelle indhold på egne websites, nyhedsbreve, printudgivelse eller øvrige kanaler, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ethvert citat skal påføres fyldestgørende kildehenvisning, i henhold til god citatskik.
 • Dit abonnement og login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. A4 Medier forbeholder sig retten til at spærre for adgang og opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.
 • A4 Medier behandler personhenførbare oplysninger, i henhold til en enhver tid gældende persondatalov og abonnenten kan ved skriftlig henvendelse i dagtimerne til a4medier@repiit.com til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger A4 Medier ApS har registreret om rekvirenten, og kan bede om uden unødigt ophold at få disse slettet.


CVR: 31470021

Arbejdernes Landsbank
Kontonr. 5301 0000396099
IBAN: DK5453010000396099
SWIFT-kode: ALBADKKK

Kundeservice:
a4medier@repiit.com eller på telefonnummer 73996601
i åbningstiden mandag-torsdag: 9.00-15.00 fredag 12.00-15.00