Så här fungerar din prenumeration:
Som prenumerant får du tidningen hemskickad 5 till 8 dagar innan den finns att köpa i butik.
Våra introduktionserbjudanden/kampanjerbjudande gäller endast nya prenumeranter inom Sverige.
Utgivning sker med minimum 13 nummer per år för Allt om Handarbete Stickat - och Sömnad och Burda Style. Efterföljande pris per utgåva: 99 kr for AOH tidningarna och 105 kr for Burda Style. Kreativ Stickning by Burda utkommer med minimum 7 nummer per år och Burda Style med 12 nummer. Efterföljande pris per utgåva 105 kr.
Efter introduktionserbjudandet fortsätter din prenumeration i en bekväm tillsvidareprenumeration. Betalningen sker antigen med inbetalningskort som medföljer tidningen eller med kort direkt vid beställning. 
Genom att betala med kort accepterar du att din prenumeration fortsätter löpande och att prenumerationsavgiften automatiskt dras från ditt kort.

Tidsbestämd prenumeration/prenumeration med STOP innebär att leveransen av ditt magasin avslutas automatiskt när du mottagit den sista betalda utgåvan i din prenumerationsperiod.


Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Burda Nordic A/S för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Burda Nordic via bolagets kundtjänst.
Om du har beställt en prenumeration som innehåller en välkomstpremie skickas din premie ca 3 veckor efter vi har mottagit din betalning.

Ångerrätt vid distansköp
Du har som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du har mottagit ditt första nummer. Om du ångrar avtalet ska du meddela oss det genom att kontakta kundtjänst på 040 6060 646 eller mejla på prenumeration@burdanordic.com samt skicka tidningen i retur till:
Burda Nordic, Box 55972, 102 16 Stockholm.

Uppsägning
Om du efter ditt introduktionserbjudande vill avsluta din tillsvidareprenumeration ska din uppsägning vara oss tillhanda senast sista inbetalningsdag som står på inbetalningskortets framsida i innevarande betalningsperiod. Sker uppsägningen senare än angett datum kommer uppsägningen först att gälla efter nästkommande prenumerationsperiod/betalningsperiod.
Uppsägning av din prenumeration kan du göra på www.minprenumeration.se, kontakta kundtjänst på mail: prenumeration@burdanordic.com per telefon, måndag till torsdag mellan 08.30 och 14.30 på telefon 040-606 06 46 eller skriftligen per brev.
Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för tidningen. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas.
En prenumeration till kampanjpris kan inte avslutas under introduktionsperioden och måste betalas till fullo.
Önskar du avsluta prenumerationen under pågående prenumerationsperiod/ betalningsperiod och du har ett minussaldo på ditt konto, skickar vi en slutavräkning med en tilläggsavgift på 99 kronor i administrationskostnad.

Betalning av din prenumeration
Prenumerationsavgift anges vid tillfället för din beställning.
Burda Nordic förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift om 29 kr per faktura.
Tillsammans med tidningen sänder vi dig ett inbetalningskort – använd det för att betala din prenumeration senast på förfallodagen. Om du betalar för sent, hinner vi inte registrera din betalning innan vi skickar nästa inbetalningskort. Din betalning kommer därför att framgå först av det efterföljande inbetalningskortet.
Betalar du med kort drags beloppet direkt och du accepterar samtidigt att din prenumeration fortsätter löpande och att prenumerationsavgiften automatiskt dras från ditt kort.

Om det på ditt inbetalningskort skulle finnas ett belopp som du redan har betalt ber vi dig att trots detta betala in hela summan.
Vi registrerar alla dina inbetalningar automatiskt, så om du vid något tillfälle betalar för mycket drar vi av detta belopp på nästa inbetalningskort. Du kommer därför aldrig behöva betala för samma tidning två gånger.
Om betalningen uteblir sänder vi dig påminnelser. Vid flera uteblivna betalningar skickar vi en påminnelse och debiterar maximal påminnelseavgift enligt räntelagen.
All kundinformation, som namn- och adressupplysningar, behandlas med moderna informationssystem och lagras hos Burda Nordic A/S. Kundinformationen används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna produkter.
Burda Nordic skickar en digital faktura via e-post, om denna anges. Det är kundens ansvar att uppdatera e-postmeddelandet när det byts ut.

Ändringar av villkoren
Burda Nordic förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa prenumerationsvillkor, inklusive prenumerationsavgifter. Vi reserverar oss för eventuella pris -, porto - och momsändringar.
Ändring av prenumerationen
Om du har ändringar gällande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod eller om det är något annat du undrar över, gör du detta enklast på www.minprenumeration.se Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss om din e-postadress ändras. Du kan kontakta kundtjänst måndag till torsdag mellan 08:30 och 14:30 på telefon 040-606 06 46.

Kundservice
Om du undrar över något som rör din prenumeration är du alltid välkommen att kontakta Burda Nordic A/S genom vår kundservice 040-606 06 46 eller på prenumeration@burdanordic.com. Här kan du även anmäla adressändring. Du kan även logga in på “Min prenumeration” på vår kundservicewebb https://www.minprenumeration.se/

Personuppgiftspolicy:
Som kund hos Burda Nordic A/S omfattas du av dataskyddsförordningens bestämmelser och de personuppgiftsrättsliga villkoren för https://aohcreate.se.
Genom att godkänna försäljnings- och leveransbestämmelserna godkänner kunden de personuppgiftsrättsliga villkoren för aohcreate.se.
Vi registrerar personuppgifter om dig som kund. Det rör sig om uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om vad du har köpt. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter.
Syftet med insamlingen är att kunna behandla köpet, leverera varorna och att uppfylla bokföringslagens krav. Dessutom är syftet att kunna ge dig råd och att anpassa vår kommunikation och marknadsföring.
Vi lagrar uppgifter i 5 år, se bokföringslagen 10 §, varefter uppgifterna raderas. Vi registrerar inga känsliga personuppgifter.
Har kunden valt att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi också kundens uppgifter för utskick av nyhetsbreven.
Vi inhämtar kundens samtycke innan vi behandlar kundens personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Kundens samtycke är frivilligt och kan när som helst dras tillbaka.
Som kund har du möjlighet till full insyn i vår uppgiftsregistrering och kan invända mot en registrering. Vänd dig i så fall till info@burdanordic.com

Kontaktuppgifter:
Burda Nordic A/S
Albuen 23
DK-6000 Kolding
VAT-nr DK33034245
Telefon: +45 73 99 66 00

Mail: info@burdanordic.com
Hemsida: www.aohcreate.se