Prenumerationsvillkor NOVITA Stickning

Så här fungerar din prenumeration:

1. Vid köp av prenumeration får du tidningen i en bekväm tillsvidareprenumeration, direkt hem i brevlådan, efter ditt introduktionserbjudande. Du får den nya tidningen, portofritt 5 till 8 dagar innan den finns att köpa i butik.
2. Efter introduktionserbjudandet fortsätter din prenumeration i en bekväm tillsvidareprenumeration på minimum två utgåvor. Betalningen sker med inbetalningskort som medföljer tidningen (Med reservation för pris-, moms- och portoändringar samt ändringar i prenumerationsvillkoren).
3. Utgivning sker med fyra utgåvor per år.
4. Våra prenumerationserbjudanden gäller endast prenumeranter inom Sverige.
5. För leverans utanför Sverige tillkommer extra porto.
6. När du lämnar din e-postadress, samtycker du samtidigt till att få informationsmail kring din prenumeration. Information som du löpande kan välja bort.

Uppsägning:

7. Önskar du att säga upp din tillsvidareprenumeration kontakta kundtjänst per telefon, mail kundtjanst@repiit.com, eller skriftligen per brev. Du kan dygnet runt hantera din prenumeration på www.minprenumeration.se/novitastickning. Avsluta din prenumeration kan även göras här. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Om du returnera din tidning måste du ändå betala för tidningen. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas.
8. En prenumeration till kampanjpris kan inte avslutas under introduktionsperioden och måste betalas till fullo.
9. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast sista inbetalningsdag om står på inbetalningskortets framsida. Sker uppsägningen senare kommer den att gälla först efter nästkommande levererad tidning.
10. En prenumeration kan avslutas efter introduktionsperioden och har du minussaldo på ditt konto, skickar vi en slutavräkning med en tilläggsavgift på 99;- i administrationskostnad.
11. Önskar du att avsluta en löpande halv- eller helårsprenumeration och har minussaldo på ditt konto, skickar vi en slutavräkning med en administrationsavgift på 99;- i administrationskostnad.

Om du undrar över något som berör din prenumeration så är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst på telefon: 040 668 82 24

Betalning av din prenumeration:

12. Tillsammans med tidningen sänder vi dig ett inbetalningskort – använd det för att betala din prenumeration före förfallodagen. Om du betalar för sent, hinner vi inte registrera din betalning innan vi skickar nästa inbetalningskort. Din betalning kommer därför att framgå först av det efterföljande inbetalningskortet.
13. Om det på ditt inbetalningskort skulle finnas ett belopp som du redan har betalt ber vi dig att trots detta betala in hela summan.
14. Vi registrerar alla dina inbetalningar automatiskt så om du vid något tillfälle betalar för mycket drar vi av detta belopp på nästa inbetalningskort. Du kommer därför aldrig behöva betala för samma tidning två gånger.
15. Om betalningen uteblir sänder vi dig påminnelser. Vid flera uteblivna betalningar skickar vi en påminnelse och debiterar maximal påminnelseavgift enligt räntelagen.
16. All kundinformation, som namn- och adressupplysningar, behandlas med moderna informationssystem och lagras hos Repiit A/S. Kundinformationen används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna produkter.

Ändring av prenumerationen:

Om du har ändringar rörande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod gör du dessa enklast på www.minprenumeration.se/novitastickning Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss ifall din e-postadress ändras. Du kan kontakta oss mandag till torsdag 12 till 16 och fredag 12 till 15.30 på telefon 040 668 82 24