Prenumerationsvillkor

Så här fungerar din prenumeration 
Som prenumerant får du tidningen hemskickat.
Utgivning sker med minimum 12 nummer per år för Allt om Handarbete Stickat och Sömnad och Burda Style.
Efter introduktionserbjudandet avslutas prenumerationen.
Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Burda Nordic A/S för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Burda Nordic via bolags kundtjänst.
Om det ingår en gåva i ditt erbjudande skickas den separat, 2 till 3 veckor efter att vi har registrerat din betalning, såvida inget annat anges i erbjudandet. 

Ångerrätt vid distansköp
Du har som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du har mottagit ditt första nummer. Om du ångrar avtalet ska du meddela oss det genom att kontakta kundtjänst på 040 6060 646 eller mejla på prenumeration@burdanordic.com samt skicka tidningen i retur till:
Burda Nordic, Box 55972, 102 16 Stockholm.

Betalning av din prenumeration
Prenumerationsavgift anges vid tillfället för din beställning. 
Betalningen sker endast med kort direkt vid beställning.
All kundinformation, som namn- och adressupplysningar, behandlas med moderna informationssystem och lagras hos Burda Nordic A/S. Kundinformationen används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna produkter.


Ändring av prenumerationen
Om du har ändringar gällande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod eller om det är något annat du undrar över, gör du detta enklast på www.minprenumeration.se Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss om din e-postadress ändras. Du kan kontakta kundtjänst måndag till torsdag mellan 12.00 och 15.50 på telefon 040-606 06 46.

Kundservice
Om du undrar över något som rör din prenumeration är du alltid välkommen att kontakta Burda Nordic A/S genom vår kundservice 040-606 06 46 eller på prenumeration@burdanordic.com. Här kan du även anmäla adressändring. Du kan även logga in på “Min prenumeration” på vår kundservicewebb https://www.minprenumeration.se/
 
Personuppgiftspolicy:
Som kund hos altomhaandarbejde.dk omfattas du av dataskyddsförordningens bestämmelser och de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se
Genom att godkänna försäljnings- och leveransbestämmelserna godkänner kunden de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se
Vi registrerar personuppgifter om dig som kund. Det rör sig om uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om vad du har köpt. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter.
Syftet med insamlingen är att kunna behandla köpet, leverera varorna och att uppfylla bokföringslagens krav. Dessutom är syftet att kunna ge dig råd och att anpassa vår kommunikation och marknadsföring.
Vi lagrar uppgifter i 5 år, se bokföringslagen 10 §, varefter uppgifterna raderas. Vi registrerar inga känsliga personuppgifter.
Har kunden valt att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi också kundens uppgifter för utskick av nyhetsbreven. 
Vi inhämtar kundens samtycke innan vi behandlar kundens personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Kundens samtycke är frivilligt och kan när som helst dras tillbaka.
Som kund har du möjlighet till full insyn i vår uppgiftsregistrering och kan invända mot en registrering. Vänd dig i så fall till info@burdanordic.com
Direktören/VD för Burda Nordic A/S är personuppgiftsansvarig.
 

Kontaktuppgifter:
Burda Nordic A/S
Albuen 23
DK-6000 Kolding

Dataansvarig: VD för Burda Nordic A/S

VAT-nr DK33034245
Telefon: +45 73 99 66 00
Mail: info@burdanordic.com
Hemsida: www.burda.seUppdaterat den 4 februari 2021