Sådan fungerer dit medlemskab:

1. Som medlem får du tilsendt bladet på udgivelsesdagen. Medlemstilbuddene gælder ikke i Grønland, i udlandet eller på Færøerne. Der tages forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer af medlemsbetingelserne.

2. Dit medlemskab løber, indtil det opsiges. Efter introduktionstilbuddet fortsætter du ind i en ny betalingsperiode. Betalingsperioden afhænger af tilbuddet du har modtaget og svarer som hovedregel til prøveperioden. Et 3 måneders prøveabonnement overgår således i en ny abonnementsperiode på 3 måneder. Løbende måneds-medlemskaber overgår i en ny periode på 1 måned.

3. Skift magasin funktionen kan ikke benyttes i introduktionsperioden.

4. Ønsker du at opsige dit abonnement, skal din opsigelse være os i hænde 30 dage inden din medlemsperiode udløber. Introduktionstilbud kan ikke brydes. 

5. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade overfor posten fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade.

6. Særligt ift. medlemskaber betalt med girokort: Afbrydes et medlemskab med skyldig saldo, fremsendes en slutafregning tillagt kr. 99,00 i administrationsgebyr.

7. Indgår der en gave i dit tilbud, vil den blive sendt separat, 1-2 uger efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
Online messebillet sendes via mail. Betingelser vedrørende online billetter finder du her

8. Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen ved at kontakte kundeservice på 70117080 eller abonnementdk@burdanordic.com

Betaling af medlemskab:

Betaling med girokort:

9. Betaling med girokort pålægges et gebyr på 29 kr.pr regningsperiode.

10. Fakturabeløbet er forfaldet til betaling på den på fakturaen angivne betalingsdato. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.

Automatisk kortbetaling:

11. Har du valgt at betale med automatisk kortbetaling vil dit betalingskort blive trukket ved dit magasins betalingsdato, alt efter magasinets udgivelsesfrekvens. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr./mdr.) På din selvbetjening på www.mitmedlemskab.dk kan du til enhver tid ændre din betalingsmetode. Du kan afvise en betaling eller gøre indsigelse ved at kontakte vores kundeservice på 70 11 70 80. Dette skal ske senest hverdagen før betalingsdatoen. Dine kortoplysninger bliver, i tilmeldingsperioden, udelukkende opbevaret af DIBS, som er en dansk betalingsformidler. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

Digital fremsendelse af faktura:

Burda Nordic fremsender faktura via e-mail, såfremt denne er oplyst.
Det er kundens ansvar at opdatere e-mail, når denne udskiftes.

Serviceinformation:

Du kan nemt og hurtigt administrere dit abonnement på www.mitmedlemskab.dk Her kan du bl.a. skifte magasin, sætte på pause og ændre adresse. Log ind med medlemsnummer + postnummer. Kundeservice: Repiit Jernbanegade 27 DK-6000 Kolding Tlf: 70117080 Abonnementdk@burdanordic.com

Persondatapolitik:

Som kunde på altomhaandarbejde.dk er du omfattet af persondatalovens regler samt de persondataretslige betingelser for altomhaandarbejde.dk Ved at godkende salgs- og leveringsbetingelser accepterer kunden de persondataretlige betingelser for altomhaandarbejde.dk Vi registrerer persondata om kunden. Der er tale om oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse samt oplysninger om, hvad du har købt. Vi lagrer ikke personfølsomme data. Formålet med indsamlingen er at kunne behandle købet, levere varerne samt at opfylde bogføringslovens krav. Endvidere er formålet at kunne rådgive dig og at tilpasse vores kommunikation og markedsføring. Vi lagrer data i 5 år, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Har kunden valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også kundens oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve. Vi indhenter kundens samtykke, inden vi behandler kundens persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Kundens samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage. Kunden har mulighed for indsigt i vores registrering af data, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@burdanordic.com. 

Kontaktoplysninger: Burda Nordic Jernbanegade 27 DK-6000 Kolding Cvr. nr. 33034245 Telefon nr.: 7399 6600 Mail: info@burdanordic.com Website: www.altomhaandarbejde.dk