Så här fungerar ditt medlemskap:

1. Som prenumerant får du tillgång till alla skriv-ut-själv symönster, stick- och virkbeskrivningar i webshoppen på www.alltomhandarbete.se

Efter introduktionserbjudandet fortsätter du in i en ny betalningsperiod på en månad.
Vi förbehåller oss rätten till pris- och momsändringar samt ändringar av prenumerations villkoren.

2. Vill du säga upp din prenumeration ska din uppsägning vara oss till handa 30 dagar innan din medlemsperiod löper ut. Introduktionserbjudanden kan inte sägas upp.

3. Om det ingår en gåva i ditt erbjudande skickas den separat, en till två veckor efter att vi har registrerat din betalning, såvida inget annat anges i erbjudandet.

4. Då skriv-ut-själv prenumerationen är en online tjänst, som du kan använda direkt bortfaller ångerrätten på 14 dagar.

Automatisk kortbetalning:

5. Har du valt att betala automatiskt med kort dras pengarna från ditt kort på din tidskrifts förfallodatum, beroende på tidskriftens utgivningsfrekvens. Automatisk kortbetalning är en gratis betalningslösning (0 kr/månad) På din sida på www.mitmedlemskab.dk kan du när som helst ändra din betalningsmetod. Du kan avvisa en betalning eller göra invändningar genom att kontakta vår kundtjänst på 040 6060 646. Detta ska göras senast vardagen före förfallodatum. Dina kortuppgifter blir under anmälningsperioden lagrade endast av DIBS, som är en dansk betalningsförmedlare. Alla uppgifter skickas säkert (SSL-krypterade).

Serviceinformation:

Du kan enkelt och snabbt administrera din prenumeration på www.minprenumeration.se Här kan du bland annat byta tidskrift, pausa och ändra adress. Logga in med medlemsnummer och postnummer. Kundtjänst: Repiit, Albuen 23, 6000 Kolding Danmark Tel.: 040 6060 646 prenumeration@burdanordic.com

Personuppgiftspolicy:

Som kund hos altomhaandarbejde.dk omfattas du av dataskyddsförordningens bestämmelser och de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se Genom att godkänna försäljnings- och leveransbestämmelserna godkänner kunden de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se

Vi registrerar personuppgifter om dig som kund. Det rör sig om uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om vad du har köpt. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter. Syftet med insamlingen är att kunna behandla köpet, leverera varorna och att uppfylla bokföringslagens krav. Dessutom är syftet att kunna ge dig råd och att anpassa vår kommunikation och marknadsföring. Vi lagrar uppgifter i fem år, se bokföringslagen 10 §, varefter uppgifterna raderas. Vi registrerar inga känsliga personuppgifter. Har kunden valt att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi också kundens uppgifter för utskick av nyhetsbreven. Vi inhämtar kundens samtycke innan vi behandlar kundens personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Kundens samtycke är frivilligt och kan när som helst dras tillbaka. Som kund har du möjlighet till full insyn i vår uppgiftsregistrering och kan invända mot en registrering. Vänd dig i så fall till info@burdanordic.com

Kontaktuppgifter: Burda Nordic A/S Nørregyde 3 Bramdrupdam DK-6000 Kolding Dataansvarig: VD för Burda Nordic A/S VAT-nr DK33034245 Telefon: +45 73 99 66 00 Mail: info@burdanordic.com Hemsida: www.alltomhandarbete.se