Udskriv

Sådan fungerer dit abonnement

Modtagelse
Senest på udgivelsesdagen modtager du det nye magasin til den pris, som fremgår af indbetalingskortet.

Særtilbud
Særtilbud gælder kun husstande der ikke har haft abonnement de sidste 6 mdr. medmindre andet har været påført tilbuddet.

Gaver, der evt. er tilknyttet et abonnementstilbud, vil blive fremsendt senest 21 dage efter betalingen er registreret, medmindre andet har været påført tilbuddet.
Velkomsttilbud
Hvis du benytter dig af et af vores velkomsttilbud, vil dit abonnement automatisk fortsætte, indtil du opsiger det. Ønsker du ikke at fortsætte efter prøveperioden, skal du blot huske at opsige.

Adresseændring
Adresseændring kan foretages via elektronisk selvbetjening på www.mitabonnement.dk

Du kan også sende en flyttemeddelelse via post eller mail. Husk i så fald abonnementsnummer og alle oplysninger om din nye adresse.
Adresseændring kan også meddeles pr. telefon.
Selvbetjening
Brug vores kundeservice portal www.mitabonnement.dk
til at ordne de fleste ting vedrørende dit abonnement.

Betaling
Ved indbetaling beder vi dig anvende vedhæftede indbetalingskort, som er påført dit abonnementsnummer. Så er du sikker på, at din betaling bliver registreret korrekt. Alle priser er incl. moms.

Automatisk kortbetaling
Har du valgt at betale med automatisk kortbetaling, vil abonnementsbeløbet blive trukket ved dit magasins betalingsdato. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr/mdr.).
På selvbetjeningen 
www.mitabonnement.dk kan du til enhver tid ændre din betalingsmetode.
Du kan afvise en betaling eller gøre indsigelse ved at kontakte vores kundeservice. Dette skal ske senest hverdagen før betalingsdatoen. Dine kortoplysninger bliver i tilmeldingsperioden udelukkende opbevaret af DIBS eller Nets Easy, som er danske betalingsformidler. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

Opgørelse af din konto
Hvis der på dit indbetalingskort er medtaget et skyldigt beløb, som du har betalt en gang, bedes du indbetale hele beløbet. Indbetalingen har krydset denne opkrævning, men vi holder styr på dine indbetalinger og beløbet bliver automatisk reguleret på næste opkrævning. Du vil aldrig komme til at betale for det samme blad 2 gange.Porto
Yderligere porto tillægges abonnementer til Grønland, Færøerne og øvrige udland. Ligeledes tillægges yderligere porto for gaver.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen ved at kontakte kundeservice på 70222658 eller kundeservice@altomdata.dk

Opsigelse
Abonnementet fortsætter til det opsiges. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved udløb. Opsigelser og ændringer skal altid ske senest 5 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet for at få virkning på næste udgivelse. Udmeldelse, adresseændringer m.m. modtaget senere vil først få virkning fra næste blad. Manglende betaling, returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade. Opsigelse af abonnementer skal altid ske skriftligt eller på www.mitabonnement.dk

Ved udsendelse af rykkerskrivelse vil der blive pålagt rykkergebyr.