Forretningsbetingelser - Sådan fungerer dit abonnement:

Abonnementsperioden er et løbende abonnement indtil det opsiges. Abonnementet gælder for et år ad gangen og omfatter 8 numre af magasinet Arbejdsmiljø medmindre andet er aftalt

Du får som abonnent portofrit tilsendt Arbejdsmiljø på udgivelsesdagen i Danmark eksklusive Færøerne og Grønland. Abonnementer til udlandet vil blive pålagt udlandsportoen.

Nytegnede abonnementer kan opsiges efter fem måneder med en måneds varsel d.v.s. abonnenten er bundet i mindst seks måneder. Herefter kan abonnementet opsiges med en måneds varsel.

Eksisterende abonnementer kan opsiges med en måneds varsel. Er der på opsigelsestidspunktet betalt for en periode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, bliver vederlaget for denne periode tilbagebetalt.

Betaling og dermed automatisk fornyelse af abonnementet skal ske senest den indbetalingsdato som er påført faktura/indbetalingskortet.

Fakturabeløbet er forfalden til betaling på den på fakturaen angivne seneste betalingsdato. Hvis dette ikke er sket stoppes leverancer og der fremsendes en betalingspåmindelse. Hvis der stadig ikke er sket en indbetaling stoppes abonnementet.

Når betaling er registreret er abonnementet automatisk fornyet i 12 måneder.

Opsigelse af abonnement skal altid ske skriftligt via brev, fax eller via hjemmesiden www.mitabonnement.dk.