Sådan fungerer dit abonnement:

1. Du får som abonnent portofrit tilsendt Ræson på udgivelses dagen inden for DK. Hvis du ønsker dit magasin leveret til udlandet, faktureres efter gældende takster.

2. Dit abonnement løber indtil det opsiges. Eneste undtagelse er gave-abonnementer der udløber automatisk. Ønsker du at stoppe dit abonnement, skal din opsigelse være os i hænde senest på sidste indbetalingsdag. Sker opsigelsen senere, vil den først have virkning fra det efterfølgende nummer.

3. Returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade overfor posten, fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade. Bemærk: Opsigelse af abonnement skal altid ske skriftligt via brev eller via vores hjemmeside.

4. Afbrydes et abonnement med skyldig saldo, fremsendes en slut afregning tillagt kr. 15,00 i administrationsgebyr.

5. Hvis du opsiger dit abonnement på internettet, bliver abonnementet opsagt efter den igangværende betalings periode.

Betaling af abonnement:

6. Betaling bedes ske senest på den sidste indbetalingsdato.

7. Hvis der på dit girokort er medtaget et beløb, som du allerede har indbetalt, bedes du alligevel indbetale hele beløbet.

8. Vi holder automatisk styr på dine indbetalinger og fratrækker derfor et for meget indbetalt beløb på den næste opkrævning. Du vil aldrig komme til at betale for det samme blad to gange.

9. Ved evt. udsendelse af rykkerskrivelse, vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50,00.

Fortrydelsesret:

1. Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelse af dit første blad.
2. Fortrydelsesretten betinges af ubrudt emballage og at du selv betaler omkostningerne ved returnering.

Al kundeinformation så som navne- og adresseoplysninger behandles vha. moderne informationssystemer og lagres hos Ræson.